Lija Hirsch

CD Wajse Sjtern


Op de CD Wajse Sjtern zingt Lija Hirsch jiddisje liederen, op de accordeon begeleid door Eddy van Damme.
De CD bevat de volgende liederen:

 1. Der rebe hot gehejsn frejlech zajn!

 2. Mojsjele, majn frajnd

 3. Sjlof sjojn majn kind

 4. Bistoe mit mir brojges?

 5. Oenter dajne wajse sjtern

 6. Ejder ich leg mich sjlofn

 7. A redele

 8. Boelbe

 9. Zog mir, lewone


  Druk hierboven op de > knop om een fragment te horen.

 10. Papir iz doch wajs

 11. Az der rebe Elimelech

 12. Sjabeslicht

 13. Rivkele di sjabesdike

 14. Arbetlozer-marsj


  Druk hierboven op de > knop om een fragment te horen.

 15. Awreml der marwicher


  Druk hierboven op de > knop om een fragment te horen.

 16. Koem Lejbke tantsn!

 17. Dortn ojf dem bergele

 18. Iz gekoemen der feter Nosn

 19. Der opsjit

 20. Mazl tow

 21. Wiglid

 22. Dona, dona


  Druk hierboven op de > knop om een fragment te horen.


Zie hieronder voor de volledige teksten met vertaling.

De CD is bij iedere goede platenzaak te bestellen en bij de uitgever Syncoop, voor 15 euro inclusief bezorgkosten.


Presentatie door Ralph PrinsOnderstaand volgt de toespraak van Ralph Prins bij de uitreiking van de CD 'Wajse sjtern' (Witte sterren) van Lija Hirsch.
Ralph Prins is Joods beeldend kunstenaar. Hij is onder meer bekend van het monument kamp Westerbork (de gebogen spoorrails).


Er is een joodse kunstenaar die recent in mijn leven een hele grote rol heeft gekregen. Zijn naam is Jitschak Katznelson. Hij heeft op een heel intense, bijzondere manier het beleg van Warschau, je zou kunnen zeggen wat er allemaal gebeurd is aan treurigs, beschreven in een weergaloos gedicht. Ik persoonlijk zou het met de Ilias willen vergelijken. Het begint zo in de Duitse vertaling:
"Du, sing, greif die zerhackte, deine nackte Harfe, singe doch, schmeiss in Gewirr der Saite deine Finger für ein Lied. Sing, schmerzgebrochene Herzen, sing diesem Europa noch den grossen Abgesang von seinem allerletzten Jid."

Deze vertaling is van Wolf Biermann. De laatste zin luidt in het jiddisj:
"dos lid, dos letste zing, zing von den letsten jiden ojf Europas erd."

Dan zien jullie net als ik dat wonderbaarlijke verschil tussen de taal waarin het geschreven is, jiddisj en de vertaling; hoe zelfs met een buitengewoon knappe vertaler daar dingen anders zijn.

Ik heb eens gehoord dat Sjolem Aleichem, de schrijver, heel veel talen vloeiend kon spreken. Een Duitse journalist heeft hem daar eens over aangesproken en gevraagd of het klopte dat hij zo veel talen zo vloeiend kon spreken. Daarop antwoordde hij bevestigend. Toen vroeg die journalist wat zijn lievelingstaal was en vooral waarom. Het antwoord was:
"Das ist Jiddisch, weil man versteht jedes Wort."

Dat is een heel bijzonder antwoord. Het is zo dat ik geen jiddisj ken maar dat ik via het jiddisj toch dingen weer voel die ik niet in een vertaling heb gevoeld. Wat ik heb gedaan, lieve Lija, is van de mensen die mij dierbaar zijn uitspraken opgezocht.

Ik wil je zeggen wat ik gelezen heb van Menachem Mendel van Kotzk. Die heeft gezegd:
"Chassied ben ik geworden omdat er in mijn vaderland een oude man was die verhalen van tsaddiekiem vertelde. Hij vertelde wat hij wist en ik hoorde wat ik nodig had."
Ik denk dat mensen zoals jij, die liederen brengen uit dit jiddisje cultuurgoed, dat dit bij mensen binnendringt en dat is zeer vergelijkbaar met wat ik net las, dat je iets aanreikt en dat wij horen wat wij nodig hebben en dat is belangrijk.

Toen rabbi Boenam een man de eervolle opdracht gaf de sjofar te blazen, ving die aan wijdlopige voorbereidingen te treffen om zijn ziel op de juiste wijze in te stellen op de intentie der tonen.
"Dwaas", riep de tsaddiek, "Blaas!"

Ik heb dat gekozen, Lija, omdat ik denk dat je lessen kan hebben wat je maar wil (dat slaat niet op jou alleen maar op alle mensen die doen wat jij ook doet), er moet een grens zijn. Dan moet je alles wat je leert, waar je zo buitengewoon veel moeite voor moet doen om zo onzichtbaar te beheersen, van je af kunnen gooien, opeens, en zingen.

De jehoede placht te zeggen:
"Ik zou graag mijn part in deze en de komende wereld willen geven voor een greintje echt jodendom."
Als je dat greintje echt jodendom vergelijkt met hoe vinden we hier goud in de aarde dan is het zo dat in alle teksten (ik wil eigenlijk zeggen: zonder uitzondering) waar de jiddisje liederen uit opgebouwd zijn, over de treurigheid en ook de blijdschap en alles wat daartussen in is, de greintjes van het echte jodendom voor het oprapen liggen.
Dat maakt het voor ons als we daarnaar luisteren gemakkelijker om te pakken en ons mee te verrijken.

De ene tsaddiek vroeg de andere:
"Wat is de weg van rabbi Lebewitsj?"
Het antwoord was:
"Zijn weg is dat het woord zoals het gesproken wordt uit je tenen opkomt. Daar wordt waar wat er geschreven staat: mijn ganse gebeente zal spreken."
Dat staat in psalm 35.
Ik denk dat het ook geldt als je de dingen zingt zoals jij ze zingt: dat als het niet uit je tenen komt, wel, dan moet je ernaar streven en hopen, dat dat gebeurt.

Er staat in de psalm 147 geschreven:
"Want het is goed onze God te zingen".
Rabbi Elimelech legde dat zo uit:
"Goed is het als de mens tot stand brengt dat God in hem zingt."

Rabbi Pinchas placht muziek en zang hoog te prijzen. Eens zei hij:
"Heer der wereld, als ik zingen kon zou ik U daar niet in de hoge laten blijven, maar ik zou met mijn zingen bij U aanhouden tot Gij U hier bij ons neder liet."

En als laatste, rabbi Pinchas zei:
"Als een mens zingt en zijn stem niet verheffen kan en er komt een ander met hem meezingen die zijn stem wel verheft dan kan ook hij zijn stem verheffen. Dat is het geheim hoe geest zich aan geest hecht."

Ik denk als mensen behoefte hebben om over de wonden van de holocaust te komen, als ze blij zijn met alles wat warmte is en blijdschap, dan herkennen ze heel veel in deze jiddisje liederen die jij brengt.


Teksten van de liederen op de CD


Hieronder volgen de teksten van alle liederen op de CD, achtereenvolgens:


 1. Der rebe hot gehejsn frejlech zajn!

  Wojl iz dem rebn
  oen di ch'sidim,
  oen di ch'sidim ojch dertsoe.
  Der rebe hot gehejsn
  frejlech zajn,
  trinkn bronfn
  nisjt kejn wajn.

  Sjtoep zje, sjtoep zje,
  sjtoep dem losjek;
  sjtoep im,
  sjtoep im gicher,
  der rebe alejn sjtoept
  ojch dem losjek,
  sjtoep im, sjtoep im gicher.


  De rebbe heeft ons gezegd vrolijk te zijn

  De rebbe voelt zich fijn
  en de chassidiem,
  en de chassidiem ook.
  De rebbe heeft ons gezegd
  vrolijk te zijn,
  brandewijn te drinken
  in plaats van wijn.

  Spoor dan, spoor dan,
  spoor het paard aan;
  spoor hem aan,
  spoor hem harder aan,
  zelfs de rebbe spoort
  het paard aan.
  Spoor hem aan, nog harder.


  The rabbi told us to be merry

  The rabbi feels good
  and the chassidim,
  and the chassidim, too.
  The rabbi told us
  to be merry,
  to drink brandy
  instead of wine.

  Spur him, spur him,
  spur the horse;
  Spur him,
  spur him harder,
  even the rabbi spurs
  the horse.
  Spur him even harder.


 2. Mojsjele, majn frajnd

  Wos machstoe epes, Mojsjele?
  Ch'derken dich noch on blik.
  Du bist gewen majn chawerl
  mit jorn fil tsoerik,
  oen ojch in chejder hobn mir
  gelernt lang banand,
  ot sjtejt far mir
  der rebe noch,
  den kantsjik in zajn hant.

  Oj, wi nemt men
  tsoerik di jorn,
  jene sjejne tsajt.
  Oj, dos joenge sjejne lebn
  iz foen oendz sjojn wajt.
  Oj, wi nemt men
  tsoerik di jorn,
  Mojsjele, majn frajnd,
  Oj, noch jenem bejzn rebn
  benkt dos harts noch hajnt.

  Wos macht
  dajn sjwester Rochele?
  Wi ch'wolt zi itst gezen,
  zi iz amol,
  gedenkstoe noch,
  mir noent tsoem harts gewen.
  Nor zi gelibt hot Berelen,
  gehast mich on sjoem groend,
  geblibn iz in hartsn lang
  a nisjt-farhejlte woend.

  Oj, wi nemt men tsoerik di jorn
  ...
  Oj, noch jener sjejner Rochele
  benkt dos harts noch hajnt.

  Wi gejt es epes Berelen,
  Awremele wos macht?
  Oen Zalmele oen Josele?
  Zejer oft foen ajch getracht,
  gecholemt foen ajch,
  kinderlech,
  gezen zich in der mit,
  geworn alte jidelech ...
  Wi sjnel dos lebn flit.

  Oj, wi nemt men tsoerik di jorn
  ...
  Oj, noch jene joenge lejdn
  benkt dos harts noch hajnt.


  Moosje, mijn vriend

  Hoe is het met je, Moosje?
  Ik herken je nog meteen.
  Je bent mijn vriend geweest
  vele jaren geleden.
  Op school hebben
  we ook lang samen les gehad.
  Ik zie de leraar
  nog voor me staan,
  de stok in zijn hand.

  O, hoe haal je
  de jaren terug,
  die mooie tijd.
  O, die mooie tijd van de jeugd
  is al zo lang geleden.
  O, hoe haal je
  de jaren terug,
  Moosje, mijn vriend.
  O, naar die boze leraar
  gaat mijn hart nog steeds uit.

  Hoe gaat het met
  je zus Rachel?
  Wat zou ik haar nu graag
  weer zien,
  weet je nog hoe
  ik vroeger verliefd op haar was.
  Zij hield echter van Berel,
  mij haatte ze zonder reden,
  in mijn hart is langdurig
  een ongenezen wond gebleven.

  O, hoe haal je de jaren terug
  ...
  O, naar die mooie Rachel
  gaat mijn hart nog steeds uit.

  Hoe gaat het met Berele,
  wat doet kleine Abraham?
  En Zalmele en kleine Jozef?
  Ik heb zo vaak
  aan jullie gedacht,
  van jullie gedroomd als kinderen,
  met mijzelf erbij,
  wij zijn oude joden geworden ...
  Hoe snel gaat het leven voorbij.

  O, hoe haal je de jaren terug
  ...
  O, naar dat jonge leed
  gaat mijn hart nog steeds uit.

  Tekst en muziek:
  Mordechai Gebirtig (1877-1942)


  Moshe, my friend

  How are you, Moshe?
  I recognize you at once.
  You have been my friend
  many years ago.
  At school we also had
  for a long time classes together.
  I still see the teacher
  standing before me,
  the cane in his hand.

  O, how do you
  get back the years,
  of that beautiful time.
  O, that beautiful time of youth
  is now so long ago.
  O, how do you
  get back the years,
  Moshe, my friend.
  O, for that angry teacher
  my heart still longs.

  How is your sister Rachel?
  How I would love
  to see her again,
  do you remember
  how I once was in love with her.
  She loved only Berel,
  me, she hated without reason,
  in my heart there lasted
  an incurable wound.

  O, how do you get back
  the years ...
  O, that lovely Rachel
  my heart still longs for.

  How is Berele?
  What is Abram doing?
  And Zalmele and little Joseph?
  I have so often
  thought of you,
  dreamed of you as children,
  with me also there,
  we have become old jews ...
  How quickly life passes.

  O, how do you get back
  the years ...
  O, for that young suffering
  my heart still longs.


 3. Sjlof sjojn majn kind

  Sjlof sjojn majn kind,
  majn jingele klejns,
  di ejgelech dajne mach tsoe.
  Di mame wet kojfn
  a ferdl a sjejns.
  Noe sjlof-zje mir,
  aj-ljoe-ljoe-ljoe.

  A ferdl a sjejns,
  's wet kostn fil gelt
  a wegele ojch,
  ojf majn wort.
  Doe west kenen forn
  aroem in der welt,
  ojfzoechn dajn tatesji dort.

  Dajn tate, majn kind,
  iz lang sjojn awek,
  a briwl gesjribn
  nisjt mer.
  Gefinstoe im dortn,
  dan freg im, oj freg
  tsi libt er
  dajn mame nisjt mer.

  Tsi hot er fargesn,
  oj freg im, majn kind,
  zajn wajbl oen dich, zoenenjoe,
  tsi efsjer an andere,
  wej mir oen wind.
  Noe sjlof-zje mir,
  aj-ljoe-ljoe-ljoe.

  Sjlof sjojn majn kind,
  doe bist azoj mid,
  sjlis dajne ejgelech tsoe.
  Ich wel dir kojfn a sjifl,
  wos flit.
  Noe sjlof-zje mir,
  aj-ljoe-ljoe-ljoe.


  Slaap toch mijn kind

  Slaap toch mijn kind,
  mijn kleine jongen,
  doe je oogjes maar dicht.
  Je moeder zal
  een mooi paardje kopen.
  Slaap nu maar,
  aj-ljoe-ljoe-ljoe.

  Een mooi paardje,
  het zal veel geld kosten,
  een wagentje ook,
  mijn woord erop.
  Je zal over de wereld
  kunnen reizen,
  om je papa te zoeken.

  Je vader, mijn kind,
  is al zo lang weg,
  hij heeft geen brief
  meer geschreven.
  Vind je hem daar,
  vraag hem dan, och vraag
  of hij niet meer
  van je moeder houdt.

  Vraag hem, mijn kind,
  of hij zijn vrouw en jou,
  mijn jongen, vergeten heeft,
  of is er een ander,
  God verhoede.
  Slaap nu maar,
  aj-ljoe-ljoe-ljoe.

  Slaap toch mijn kind,
  je bent zo moe,
  doe je oogjes maar dicht.
  Ik zal een bootje voor je kopen,
  dat kan varen.
  Slaap nu maar,
  aj-ljoe-ljoe-ljoe.

  Tekst en muziek:
  Mordechai Gebirtig (1877-1942)


  Sleep now my child

  Sleep now my child,
  my little boy,
  close your little eyes.
  Your mother will
  buy you a beautiful horse.
  Sleep now,
  ay-liu-liu-liu.

  A beautiful horse,
  it will cost a lot of money,
  a little carriage, too,
  my word on it.
  You will be able to travel
  through the world,
  to look for your daddy.

  Your father, my child,
  is gone a long time,
  he has written
  no letter.
  When you find him,
  then ask him, please ask,
  if he loves
  your mother no more.

  Did he forget,
  o ask him, my child,
  his wife and you, my son.
  Or is there another,
  God forbid.
  Sleep now,
  ay-liu-liu-liu.

  Sleep now my child,
  you are so tired,
  close your little eyes.
  I will buy a boat for you,
  that can sail.
  Sleep now,
  ay-liu-liu-liu.


 4. Bistoe mit mir brojges?

  Bistoe mit mir brojges?
  Wejs ich nisjt farwos.
  Gejst a gantsn tog aroem
  aropgelozt di noz.
  Ta ra da ra ...

  Efsjer wilstoe wisn
  az ich hob dich lib?
  Lomir bejde ariberforn
  tsoe dem goetn jid.
  Ta ra da ra ...

  Tsoe a goetn jidn
  a pidjen im opgebn.
  Zol er far oendz Got betn
  ojf a goet lebn
  Ta ra da ra ...

  Oen az mir weln koemen
  tsoerik foen goetn jid,
  weln mir bejde ariberforn
  in Zelwa ojfn jarid.
  Ta ra da ra ...

  Dort wel ich dir kojfn
  a zejger mit a kejt,
  oen a sjejne, grojse sjtik
  zajdns ojf a klejd.
  Ta ra da ra ...

  To zaj zje mer nisjt brojges
  oen grejt ojf gich tsoem tisj;
  oen zets zich mit mir esn,
  bakoemstoe foen mir a kisj.
  Ta ra da ra ...


  Ben je boos op mij?

  Ben je boos op mij?
  Weet ik niet waarom.
  Je loopt de hele dag maar rond
  met je hoofd naar de grond.
  Ta ra da ra ...

  Wil je misschien weten
  of ik van je houd?
  Laten we dan samen
  naar de wonderrebbe gaan.
  Ta ra da ra ...

  Naar de wonderrebbe
  om hem een geschenk te geven.
  Hij zal voor ons tot God bidden
  voor een goed leven.
  Ta ra da ra ...

  En na terugkeer
  van de wonderrebbe
  rijden wij samen
  naar de jaarmarkt in Selva.
  Ta ra da ra ...

  Daar zal ik een horloge
  met een ketting voor je kopen
  en een mooie, grote zijden lap
  voor een jurk.
  Ta ra da ra ...

  Toe wees nu niet boos meer
  en dek snel de tafel;
  laten we samen eten,
  dan krijg je van mij een kus.
  Ta ra da ra ...


  Are you angry with me?

  Are you angry with me?
  I don't know why.
  You walk around all day with
  your head bowed to the ground.
  Ta ra da ra ...

  Would you like to know
  that I love you?
  Let us then go together
  to the miraculous rabbi.
  Ta ra da ra ...

  To the miraculous rabbi
  to give him a gift.
  He will pray for us to God
  for a good life.
  Ta ra da ra ...

  On our return
  from the miraculous rabbi
  we will travel together
  to the fair in Selva.
  Ta ra da ra ...

  There I will buy you
  a watch with a chain
  and a beautiful large piece of silk
  for a dress.
  Ta ra da ra ...

  So don't be angry anymore
  and set the table quick;
  let us sit together and eat
  and I will give you a kiss.
  Ta ra da ra ...


 5. Oenter dajne wajse sjtern

  Oenter dajne wajse sjtern,
  sjtrek tsoe mir
  dajn wajse hant.
  Majne werter zenen trern
  wiln roen in dajn hant.
  Ze, es toenkelt zejer finkl
  in majn kelerdikn blik.
  Oen ich hob gornisjt kejn winkl
  zej tsoe sjenken dir tsoerik.

  Oen ich wil doch, Got getrajer,
  dir fartrojen majn farmeg.
  Wajl es mont in mir a fajer
  oen in fajer - majne teg.
  Nor in kelern oen lecher
  wejnt di merderisje roe.
  Lojf ich hecher, iber decher
  oen ich zoech:
  woe bistoe, woe?

  Nemen jogn mich mesjoene
  trep oen hojfn
  mit gewoj,
  heng ich - a geplatste stroene
  oen ich zing tsoe dir azoj:
  Oenter dajne wajse sjtern
  sjtrek tsoe mir
  dajn wajse hant.
  Majne werter zenen trern
  wiln roen in dajn hant.


  Onder Uw witte sterren

  Onder Uw witte sterren,
  strek Uw witte hand
  naar mij uit.
  Mijn woorden zijn tranen
  die in Uw hand willen rusten.
  Zie, hun glans verduistert
  in mijn donkere blik.
  En ik heb geen mogelijkheid
  hen aan U terug te schenken.

  En ik wil toch, trouwe God,
  U alles toevertrouwen.
  Want in mij woedt een vuur
  en in het vuur: mijn dagen.
  Alleen in kelders en holen
  huilt de moordende stilte.
  Ik ga hoger, over de daken,
  en ik zoek U:
  waar bent U, waar?

  Ik word opgejaagd door vreemde
  trappen en binnenplaatsen
  met geweeklaag,
  ik hang - een gesprongen snaar
  en ik zing tot U:
  Onder Uw witte sterren,
  strek Uw witte hand
  naar mij uit.
  Mijn woorden zijn tranen
  die in Uw hand willen rusten.

  Tekst:
  Abraham Sutskever (1913-)
  Muziek: Abraham Brudno


  Beneath Your white stars

  Beneath Your white stars
  stretch Your white hand
  out to me.
  My words are tears
  that want to rest in Your hand.
  Look, their glow dims,
  in my dark eyes.
  And I have no chance
  to give them back to You.

  And yet I want, dear God,
  to place all my trust in You.
  Because in me rages a fire
  and in the fire - my days.
  Only in cellars and holes
  cries the murdering silence.
  I go higher, over the rooftops,
  and I look for You:
  where are You, where?

  I am haunted by queer
  stairs and courtyards
  with lamentations,
  I hang - a broken string
  and I sing to you:
  Below Your white stars
  stretch Your white hand
  out to me.
  My words are tears
  that want to rest in Your hand.


 6. Ejder ich leg mich sjlofn

  Ejder ich lejg mich sjlofn,
  darf ich sjojn ojfsjtejn,
  mit majne kranke bejner
  tsoe der arbet gejn.

  Tsoe Got wel ich wejnen
  mit a grojs gewejn.
  Wos ich bin gebojrn
  a nejtorin tsoe zajn.

  Ch'koem sjpet tsoe der arbet,
  s'iz doch wajt der weg,
  sjlogt men mir op
  far halbe teg.

  Ich lajd sjtendig hoenger,
  ich hob nisjt wos tsoe esn,
  wil ich gelt betn
  hejst men mir fargesn.


  Lig ik net te slapen

  Lig ik net te slapen,
  moet ik alweer opstaan,
  met mijn zieke benen
  naar het werk toe gaan.

  Ik wil huilen tot God,
  met een groot geween.
  Waarom ben ik geboren
  als naaister.

  Ik kom laat op het werk,
  de weg is toch lang,
  men houdt
  een halve dag loon in.

  Ik heb altijd honger,
  ik heb niets te eten,
  als ik om mijn geld vraag
  zegt men mij het te vergeten.


  As I just lay down to sleep

  As I just lay down to sleep,
  I have to rise again
  with my sick legs
  to go to work.

  I want to cry to God,
  with a greet wail.
  Why have I been born
  a seamstress.

  I come late to work,
  the way is really long,
  they withhold
  half a day's pay.

  I am always hungry,
  I have nothing to eat,
  when I ask for my money,
  they tell me to forget it.


 7. A redele

  A redele iz di gore welt,
  gekatsjet iz di tsajt.
  Glik oen oemglik,
  kowed oen gelt
  katsjen zich nor baj der zajt.
  Ejner lebt op azoj orem zajn welt,
  der anderer lebt azoj brejt.
  In ejn ojgnblik wert dos farkert,
  dos redele hot zich ibergedrejt.

  Sjtoltsir nisjt broeder,
  mit der goeter tsajt,
  baj der sjlechter fal nisjt arop.
  Glik foen oemglik
  iz gor nisjt wajt,
  mitn redele bajt zich dos op.
  Toe nor a koek ojf jederer zach,
  oen nem a primer foen zej.
  Westoe derkenen
  foen orem biz rajch,
  s'iz nor gewend inem drej.


  Een wiel

  De hele wereld is slechts een wiel
  gedraaid door de tijd.
  Geluk en ongeluk,
  roem en rijkdom,
  draaien zij aan zij.
  De een leidt een arm bestaan,
  de ander heeft het breed.
  In een ogenblik verandert het,
  het wiel is gedraaid.

  Schep niet op, vriend,
  in goede tijden,
  wanhoop niet in slechte tijden,
  geluk en ongeluk
  liggen dicht bij elkaar,
  het wiel bepaalt beide.
  Kijk maar naar alles om je heen
  en leer er je les uit.
  Je zult zien
  dat arm of rijk
  slechts afhangen van het wiel.


  A wheel

  The whole world is just a wheel
  turned by time.
  Fortune and misfortune,
  fame and wealth,
  turn side by side.
  One leads a poor existence
  another is rich.
  In one moment it changes,
  the wheel has turned.

  Don't brag my friend,
  in good times,
  don't despair in bad times,
  fortune and misfortune
  lie close to each other,
  the wheel determines both.
  Look at everything around you
  and learn your lesson.
  You will notice
  that poor or rich
  only depends on the wheel.


 8. Boelbe

  Zoentig boelbe,
  montig boelbe,
  dinstig oen mitwoch
  boelbe,
  donersjtig oen frajtig boelbe,
  ober sjabes
  in a nowene:
  a boelbekoegele!
  Zoentig wajter boelbe.

  Brojt mit boelbe,
  fisj mit boelbe,
  warimes oen wetsjere
  boelbe,
  ober oen wider boelbe,
  ober sjabes noch'n tsjolent:
  a boelbekoegele!
  Zoentig wajter boelbe.

  Ober: boelbe,
  wider: boelbe,
  ober oen wider: boelbe,
  wider oen ober: boelbe!
  Ober sjabes
  in a nowene:
  a boelbekoegele!
  Zoentig wajter boelbe.


  Aardappelen

  Zondag aardappelen,
  maandag aardappelen,
  dinsdag en woensdag
  aardappelen,
  donderdag en vrijdag aardappelen,
  maar op de sabbat
  iets bijzonders:
  een aardappelcake!
  Zondag weer aardappelen.

  Brood met aardappelen,
  vis met aardappelen,
  's middags en 's avonds
  aardappelen,
  altijd maar weer aardappelen,
  maar op de sabbat na de stoofpot:
  een aardappelcake!
  Zondag weer aardappelen.

  Voor: aardappelen,
  na: aardappelen,
  voor en na: aardappelen,
  na en voor: aardappelen!
  Maar op de sabbat
  iets bijzonders:
  een aardappelcake!
  Zondag weer aardappelen.


  Potatoes

  Sunday potatoes,
  monday potatoes,
  tuesday and wednesday
  potatoes,
  thursday and friday potatoes,
  but on the sabbath
  something special:
  a potato cake!
  Sunday potatoes again.

  Bread and potatoes,
  fish and potatoes,
  lunches and dinners
  potatoes,
  ever and ever potatoes,
  but on the sabbath after the stew:
  a potato cake!
  Sunday potatoes again.

  Before: potatoes,
  after: potatoes,
  before and after: potatoes,
  after and before: potatoes!
  But on the sabbath
  something special:
  a potato cake!
  Sunday potatoes again.


 9. Zog mir, lewone

  Der kalter winter
  iz sjojn ariber,
  di frilings-zoen
  mit frejd bagrist di welt,
  nor mir in hartsn
  wert teglich triber,
  zajt majn gelibter
  iz arojs in feld.

  Kenen mich den frejen
  di frilings-bloemen,
  di fejgelech
  mit zejer lib gezang,
  wen foen majn chosn
  iz nisjt gekoemen
  kejn sjoem jedijes
  sjojn chodosjim lang.

  "Nisjt zorg, gelibte,"
  hot er mit trern
  di letste nacht derklert
  in weldl mir;
  "baj der lewone
  oen baj di sjtern
  sjwer ich dir tsoe:
  majn harts gehert tsoe dir."

  Hot er zajn sjwoe,
  zajn wort gebrochn,
  tsi efsjer hot farnoemen
  im der fajnt?
  Tsi ligt er drojsn,
  di broest tsesjtochn
  oen foen jisoerim
  krechtst er dort oen wejnt.

  Zog mir, lewone,
  zogt libe sjtern,
  ir ejdes majne,
  noch foen jener nacht:
  tsi wet majn chosn
  tsoerik zich kern,
  tsi hot der tojt
  zajn trajes ojg farmacht?


  Zeg mij, maan

  De koude winter
  is al voorbij,
  de voorjaarszon
  begroet de wereld met vreugde,
  alleen in mijn hart
  wordt het dagelijks droeviger,
  sinds mijn geliefde
  naar het slagveld is.

  Hoe kunnen voorjaarsbloemen
  me vrolijk maken,
  de vogeltjes
  met hun lieflijke gezang,
  als van mijn bruidegom
  geen enkel bericht
  is gekomen
  al maandenlang.

  "Maak je niet bezorgd, liefste,"
  heeft hij mij in tranen
  de laatste nacht gezegd
  in het bos;
  "bij de maan
  en bij de sterren
  zweer ik je:
  mijn hart behoort aan jou."

  Heeft hij zijn eed,
  zijn woord gebroken,
  of heeft de vijand hem
  soms gedood?
  Ligt hij buiten,
  de borst doorstoken
  en van pijn
  kreunt hij daar en huilt.

  Zeg mij, maan,
  zeg mij, lieve sterren,
  mijn getuigen
  van die nacht:
  zal mijn bruidegom
  terugkeren
  of heeft de dood
  zijn trouwe ogen gesloten?


  Tekst en muziek:
  Mordechai Gebirtig (1877-1942)


  Tell me, moon

  The cold winter
  has already past,
  the spring sun
  greets the world with joy,
  only in my heart
  it becomes sadder daily,
  since my beloved
  is on to the battlefield.

  How can spring flowers
  make me happy,
  the birds
  with their sweet singing,
  when from my bridegroom
  not a single message
  has come
  for months.

  "Don't worry, darling,"
  he said to me in tears
  that last night
  in the woods;
  "by the moon
  and by the stars
  I swear to you:
  my heart belongs to you."

  Did he his oath,
  his word break,
  or has the enemy
  perhaps killed him?
  Is he lying outside,
  breast pierced
  and from pain
  moans he there and cries.

  Tell me, moon,
  tell me, dear stars,
  my witnesses
  of that night:
  will my groom
  come back
  or has death
  closed his faithful eyes?


 10. Papir iz doch wajs

  Papir iz doch wajs
  oen tint iz doch sjwarts,
  tsoe dir, majn zis-lebn,
  tsit doch majn harts.
  Ich wolt sjtendig gezesn,
  draj teg nochanand,
  tsoe koesjn dajn sjejn ponim
  oen tsoe haltn dajn hant.

  Oj, nechtn bin ich ojf
  a chasene gewen,
  fil sjejne jingelech
  hob ich dort gezen.
  Oj, fil sjejne jingelech,
  tsoe dir koemt nisjt gor,
  tsoe dajne sjwartse ejgelech
  tsoe dajn sjwartse hor.

  Dajn talje, dajn mine,
  dajn ejdeler fason.
  In hartsn brent a fajer,
  me zet es nisjt on.
  Nisjto aza mentsj,
  wos zol filn, wi es brent,
  der tojt oen dos lebn
  iz baj Got in di hent.

  Oj, doe liber Got,
  her ojs majn farlang.
  Dem ojsjer gistoe kowed
  mit a sjenem gang,
  oj, mir gib a sjtibele
  ojf dem gros dem grinen,
  az ich mit majn zis-lebn
  zol wojnen drinen.


  Papier is toch wit

  Papier is toch wit
  en inkt is toch zwart,
  naar jou, mijn liefste,
  verlangt mijn hart.
  Ik zou bij je willen zitten,
  drie dagen aaneen,
  om je mooie gezicht te kussen
  en je hand vast te houden.

  O, gisteren was ik
  op een bruiloft,
  ik heb er veel
  knappe jongens gezien.
  O ja, veel knappe jongens,
  maar geen zoals jij,
  met je donkere ogen
  en je zwarte haar.

  Je figuur, je manieren,
  je edele houding.
  In mijn hart brandt een vuur,
  je kan het niet zien.
  Er is niemand die kan voelen
  hoe het brandt,
  de dood en het leven,
  zijn in Gods hand.

  O, mijn lieve God,
  verhoor mijn verlangen.
  De rijke man geeft U eer
  met een goede gang van zaken,
  o, geeft U mij een huisje
  op het groene gras,
  als ik er maar met mijn liefste
  in mag wonen.


  As paper is white

  As paper is white
  and ink is black,
  for you, my love,
  my heart is longing.
  I would like to sit with you
  three days on end,
  to kiss your beautiful face
  and to hold your hand tight.

  O, yesterday I was
  at a wedding,
  I have seen
  many handsome boys.
  O yes, many handsome boys,
  but no one like you,
  with your dark eyes
  and your black hair.

  Your figure, your manners,
  your noble bearing.
  In my heart a fire burns,
  you cannot see it.
  There is no one that can feel
  how it burns,
  life and death
  are in God's hand.

  O, my dear God,
  grant my desire.
  The rich people You give honour
  with good business,
  o, give me a small house,
  on the green grass,
  then I could live there
  with my darling.


 11. Az der rebe Elimelech

  Az der rebe Elimelech iz geworn
  zejer frejlech,
  hot er ojsgeton dem kitl
  oen hot ongeton dos hitl
  oen gesjikt noch di fidler di tswej.

  Oen az di fidldike fidler
  hobn fidldik gefidlt,
  hobn fidldik gefidlt,
  hobn zej.

  Oen az der rebe Elimelech
  iz geworn noch mer frejlech,
  hot er opgemacht hawdole
  mitn sjamesj reb Naftole
  oen gesjikt noch
  di tsimbler di tswej.

  Oen az di tsimbldike tsimbler
  hobn tsimbldik getsimblt,
  hobn tsimbldik getsimblt,
  hobn zej.

  Oen az der rebe Elimelech
  iz geworn gor sjtark frejlech
  hot er ojsgeton
  di tfiln
  oen hot ojsgewisjt di briln
  oen gesjikt noch
  di pajkler di tswej.

  Oen az
  di pajkldike pajkler
  hobn pajkldik gepajklt,
  hobn pajkldik gepajklt,
  hobn zej.

  Oen wen di fidldike fidler
  oen di tsimbldike tsimbler
  oen di pajkldike pajkler
  pajklen op,
  blajbt der rebe Elimelech nebech
  gornisjt azoj frejlech
  oen sjrajt ojs:
  "Oj majn kop, oj majn kop!"


  Toen rabbijn Elimelech

  Toen rabbijn Elimelech
  heel vrolijk werd,
  heeft hij zijn jas uitgedaan
  en heeft zijn hoed opgezet
  en twee violisten laten halen.

  En toen de violige violisten
  violig hebben gespeeld,
  hebben zij violig gespeeld,
  dat hebben zij.

  Toen rabbijn Elimelech
  nog vrolijker is geworden,
  heeft hij hawdole * gemaakt
  met de koster Naftole
  en twee cimbalisten
  laten halen.

  En toen de cimbalige cimbalisten
  cimbalig hebben gespeeld,
  hebben zij cimbalig gespeeld,
  dat hebben zij.

  En toen rabbijn Elimelech
  ontzettend vrolijk is geworden,
  heeft hij
  zijn gebedsriemen uitgedaan
  en zijn bril gepoetst
  en twee paukenisten
  laten halen.

  En toen
  de paukige paukenisten
  paukig hebben gespeeld,
  hebben zij paukig gespeeld,
  dat hebben zij.

  En als de violige violisten
  en de cimbalige cimbalisten
  en de paukige paukenisten
  paukten
  is die arme rabbijn Elimelech
  helemaal niet meer zo vrolijk
  en schreeuwt uit:
  "O mijn hoofd, o mijn hoofd!"

  * ritueel aan het einde van de sabbat


  When the rabbi Elimelech

  When rabbi Elimelech
  became very merry,
  he took off his coat
  and put on his hat
  and sent for two fiddlers.

  And when the fiddling fiddlers
  had fiddled fiddlingly,
  they fiddled fiddlingly,
  that they have.

  When rabbi Elimelech
  became even merrier,
  he made havdolah *
  with his verger Naftole
  and sent for
  two cymbal players.

  Then the cymballing cymbalists
  had cymballed cymballically,
  they cymballed cymballically,
  that they have.

  When rabbi Elimelech
  became extremely merry,
  he took off
  his praying straps
  and cleaned his glasses
  and sent for
  two drummers.

  And when
  the drumming drummers
  had drummed drummingly,
  they drummed drummingly,
  that they have.

  And as the fiddling fiddlers
  and the cymballing cymbalists
  and the drumming drummers
  drummed
  poor rabbi Elimelech is
  altogether no longer merry
  and cries out:
  "O my head, o my head!"

  * ceremony at the sabbath's end


 12. Sjabeslicht

  Sjabeslicht
  oen sjabeslompn,
  oj, wi zis iz ajer sjajn!
  Sjabes, oj sjabes,
  oj hejliker sjabes!
  Wifl brengt ir
  trejst dem jidn,
  in zajn elnt, in zajn pajn.
  Sjabes, oj sjabes,
  oj hejliker sjabes.

  Dajdidi daj daj ...

  Koemt tsoe oendz
  der sjabes-kojdesj,
  wi es wern
  licht gebentsjt.
  Sjabes, oj sjabes,
  oj hejliker sjabes!
  Bald antlojft di more-sjchojre,
  oen me wert a najer mentsj.
  Sjabes, oj sjabes,
  oj hejliker sjabes.

  Dajdidi daj daj ...


  Sabbatlicht

  Sabbatlicht
  en sabbatkandelaars,
  o, hoe mooi is jullie gloed!
  Sabbat, o sabbat,
  o heilige sabbat!
  Hoeveel troost
  breng je de joden,
  in hun ellende, in hun pijn.
  Sabbat, o sabbat,
  o heilige sabbat!

  Dajdidi daj daj ...

  Wanneer de heilige sabbat
  tot ons komt,
  en de lichten
  worden aangestoken.
  Sabbat, o sabbat,
  o heilige sabbat!
  Snel verdwijnt het verdriet
  en men wordt een nieuw mens.
  Sabbat, o sabbat,
  o heilige sabbat!

  Dajdidi daj daj ...


  Sabbath light

  Sabbath light
  and sabbath candles,
  o, how beautiful is your glow!
  Sabbath, o sabbath,
  o holy sabbath!
  How much comfort
  you bring the jews,
  in their sorrow, in their pain.
  Sabbath, o sabbath,
  o holy sabbath!

  Dajdidi daj daj ...

  When the holy sabbath
  comes to us,
  and the candles
  are lighted.
  Sabbath, o sabbath,
  o holy sabbath!
  Quickly vanishes the grief
  and one becomes a new person.
  Sabbath, o sabbath,
  o holy sabbath!

  Dajdidi daj daj ...


 13. Rivkele di sjabesdike

  Rivkele di sjabesdike
  arbet in fabrik,
  drejt a fodem tsoe a fodem,
  flecht tsoenojf a sjtrik.
  Oj, di geto fintstere
  dojert sjojn tsoe lang,
  oen dos harts azoj farklemt
  toet ir azoj bang.

  Ir getrajer Hersjele
  iz awek, nisjto,
  zint foen jenem sjabes on,
  zint foen jener sjo
  iz fartrojert Rivkele,
  jomert tog oen nacht,
  oen atsind bajn redele
  zitst zi oen zi tracht:

  Woe iz er, majn libinker,
  lebt er noch, chotsj woe?
  Tsi in kontsentratsie-lager
  arbet sjwer on roe?
  Oj, wi fintster iz im dort,
  biter iz mir do -
  zint foen jenem sjabes on,
  zint foen jener sjo.


  Rivkele, de sabbat-vrouw

  Rivkele, de sabbatvrouw *
  werkt in de fabriek.
  Draait een streng in een streng,
  maakt daarvan een touw.
  O, dat sombere getto
  duurt al veel te lang.
  En haar bedroefde hart
  doet haar zo veel pijn.

  Haar toegewijde Hersjele
  is weg, verdwenen.
  Sinds die ene sabbat,
  sinds dat moment,
  zit Rivkele te treuren,
  jammert dag en nacht,
  zit zij aan het wiel
  en denkt:

  Waar is hij, mijn liefste,
  leeft hij nog, waar dan?
  In een concentratiekamp
  hard werkend zonder rust?
  O, hoe zwaar valt het hem daar,
  bitter is het hier -
  sinds die ene sabbat,
  sinds dat moment.

  * betiteling van achtergebleven
  vrouwen na de razzia
  op sabbat 12 juli 1942
  in het getto van Bialystock

  Tekst: Pesach Kaplan (1870-1943)
  Muziek: Dora Rubin


  Rivkele, the sabbath one

  Rivkele, the sabbath one *
  toils in the factory.
  She twists a strand into a rope,
  makes from that a coil.
  O, the sombre ghetto,
  it already lasts too long.
  And her heart so grieved
  gives her so much pain.

  Her devoted Hershele
  is gone, vanished.
  Since that one sabbath,
  since that moment,
  Rivkele is grieving,
  laments day and night,
  sits by the wheel
  and thinks:

  Where is he, my love,
  is he alive, o where?
  In a concentration camp
  labouring without rest?
  O, how dark it must be for him
  hard here too -
  since that sabbath,
  since that moment.

  * term for the women
  left behind after the razzia
  on sabbath 12th July 1942
  in the ghetto of Bialystock


 14. Arbetlozer-marsj

  Ejns, tswej, draj, fir,
  arbetloze zenen mir,
  nisjt gehert
  chodosjim lang
  in fabrik den hamer-klang,
  s'lign kejlim kalt, fargesn,
  s'nemt der zjawer zej
  sjojn fresn.
  Gejen mir aroem in gas,
  wi di gwirim poest-oen pas.

  Ejns, tswej, draj, fir,
  arbetloze zenen mir,
  on a beged, on a hejm,
  oendzer bet iz erd oen lejm.
  Hot noch wer wos tsoe genisn,
  tejlt men zich mit jedn bisn.
  Waser, wi di gwirim wajn,
  gisn mir in zich arajn.

  Ejns, tswej, draj, fir,
  arbetloze zenen mir,
  jorn lang gearbet sjwer
  oen gesjaft alts mer oen mer
  hajzer, sjleser, sjtet oen lender
  far a hejfele farsjwender.
  Oendzer lojn derfar is wos?
  Hoenger, nojt
  oen arbetloz.

  Ejns, tswej, draj, fir,
  ot azoj marsjirn mir,
  arbetloze, trit noch trit.
  Oen mir zingen zich a lid
  foen a land, a welt a naje,
  woe es lebn mentsjn fraje,
  arbetloz iz kejn sjoem hant,
  in dem najem frajen land.


  Werklozenmars

  En, twee, drie, vier,
  wij zijn werklozen,
  hebben het hamergeklop
  in de fabriek al maanden
  niet gehoord.
  Het gereedschap ligt koud
  en vergeten,
  de roest begint het aan te vreten.
  We lopen maar rond in de straat,
  doelloos als rijkelui.

  En, twee, drie, vier,
  wij zijn werkloos,
  zonder kleren, zonder huis,
  ons bed is aarde en leem.
  Heeft er n nog wat te eten,
  deelt men elk klein stukje.
  Water drinken wij net zoveel
  als de rijken wijn.

  En, twee, drie, vier,
  wij zijn werkloos,
  jaren lang hard gewerkt,
  van alles meer en meer gemaakt,
  huizen, paleizen, steden, landen,
  voor een stel verkwisters.
  En wat is daarvoor ons loon?
  Honger, nood
  en werkloosheid.

  En, twee, drie, vier,
  zo marcheren wij, werklozen,
  stap voor stap.
  En we zingen een lied
  van een land, een nieuwe wereld,
  waar vrije mensen leven,
  niemand is werkloos
  in dit nieuwe, vrije land.

  Tekst en muziek:
  Mordechai Gebirtig (1877-1942)


  March of the unemployed

  One, two, three, four,
  we are unemployed,
  haven't heard the hammer
  beatings in the factory
  for months.
  The tools lie cold
  and forgotten, the rust
  begins to eat into them.
  We walk around in the street,
  aimless like the rich.

  One, two, three, four,
  we are unemployed,
  without clothes, without home,
  our bed is earth and mud.
  Has one still something to eat,
  we share every little piece.
  Water we drink as much
  as the rich drink wine.

  One, two, three, four,
  we are unemployed,
  for years we toiled, made
  more and more of everything,
  houses, palaces, cities, countries,
  for a bunch of squanderers.
  And what pay did we get?
  Hunger, need
  and unemployment.

  One, two, three, four,
  so we march unemployed,
  step by step.
  And we sing a song
  of a country, a new world,
  where free people live,
  nobody is unemployed
  in this new free land.


 15. Awreml der marwicher

  On a hejm bin ich joeng geblibn,
  s'hot di nojt mich arojsgetribn,
  wen ich hob noch kejn
  drajtsn jor gehat,
  in der fremd,
  wajt foen mames ojgn,
  hot in sjmoets
  mich di gas dertsojgn,
  geworn iz foen mir a wojler jat.

  Ich bin Awreml,
  der fejikster marwicher,
  a grojser kinstler,
  ch'arbet lajcht oen zicher,
  dos ersjte mol,
  ch'wil's gedenken bisn tojt,
  arajn in tfise far lakchenen
  a brojt, oj,oj,
  ch'for nisjt ojf markn,
  wi jene proste jatn,
  ch'tsoep nor baj karge,
  sjmoetsike magnatn,
  ch'bin zich mechaje,
  wen ch'tap azaj magnat,
  ich bin Awreml
  gor a wojler jat.

  In der fremd
  nisjt gehat tsoem lebn,
  gebetn brojt,
  an oremer flegt noch gebn,
  nor jene lajt,
  wos zenen tomid zat,
  flegn oft trajbn mich mit tsorn,
  s'wakst a ganew,
  s'iz mekoejim geworn -
  a ganew bin ich,
  nor a wojler jat.

  Ich bin Awreml,
  der fejikster marwicher,
  a grojser kinstler,
  ch'arbet lajcht oen zicher,
  a jat klejner
  arajn in koetsjement,
  arojs a mazik,
  al zeltener talent, oj, oj,
  ch'for nisjt ojf markn,
  wi jene proste jatn,
  ch'tsoep nor baj karge,
  sjmoetsike magnatn,
  ch'hob lib a mentsj,
  a mildn
  a nasj-brat,
  ich bin Awreml,
  gor a wojler jat.

  Sjojn nisjt lang,
  wet dos sjpil gedojern,
  krank foen klep,
  gift foen tfise-mojern,
  nor ejn bakosje,
  ch'wolt azoj gewolt -
  noch majn tojt,
  in a tog a tribn,
  zol ojf majn matsejwe
  sjtejn gesjribn
  mit ojsjes grojse oen foen gold:

  Do ligt Awreml,
  der fejikster marwicher,
  a mentsj a grojser gewen
  wolt foen im zicher,
  a mentsj a fajner,
  mit harts, mit a gefil,
  a mentsj, a rejner,
  wi Got alejn nor wil, oj, oj.
  Wen iber im wolt
  gewacht a mames ojgn,
  wen s'wolt di fintstere gas
  im nisjt dertsojgn,
  wen noch als kind
  er a tatn wolt gehat,
  do ligt Awreml,
  jener wojler jat.


  Bram de scharrelaar

  Al jong had ik geen thuis,
  de armoede stuurde mij weg,
  toen ik nog geen
  dertien jaar was geworden,
  ver van huis,
  van mijn moeders ogen,
  groeide ik op
  in het vuil van de goot,
  zo werd ik een goeie vent.

  Ik ben Bram,
  de handigste scharrelaar,
  een groot kunstenaar,
  ik werk snel en goed,
  de eerste keer,
  dat herinner ik me tot mijn dood,
  de gevangenis in voor het stelen
  van een brood, o, o.
  Ik ga niet naar markten,
  zoals de gewone lieden,
  ik jat alleen van gierige,
  smerige magnaten.
  Ik ben in mijn nopjes
  wanneer ik zo'n magnaat beroof,
  ik ben Bram,
  gewoon een goeie vent.

  Ver van huis
  had ik niets te eten,
  brood gebedeld,
  een arme geeft nog wat,
  maar de mensen
  die altijd een volle maag hebben
  sturen me vaak boos weg,
  zo word je een dief,
  zo gaat dat -
  een dief ben ik,
  maar toch een goeie vent.

  Ik ben Bram,
  de handigste scharrelaar,
  een groot kunstenaar,
  ik werk snel en goed,
  als een kleine jongen
  het cachot in,
  een duivel komt eruit,
  een zeldzaam talent, o, o.
  Ik ga niet naar markten,
  zoals de gewone lieden,
  ik jat alleen van gierige,
  smerige magnaten.
  Ik hou van goede mensen,
  met het hart
  op de juiste plaats,
  ik ben Bram,
  gewoon een goeie vent.

  Het spel zal
  niet lang meer duren,
  ziek van slaag en
  bedompte gevangenissen,
  nog slechts n wens
  heb ik -
  na mijn dood,
  op een droevige dag,
  moet op mijn grafsteen
  geschreven staan
  met grote gouden letters:

  Hier ligt Bram,
  de handigste scharrelaar,
  hij zou zeker
  een groot man zijn geworden,
  een goed mens,
  met een hart, met gevoel,
  een zuiver mens,
  zoals God het wil, o, o.
  Als de ogen van een moeder
  over hem hadden gewaakt,
  als de duistere straat
  hem niet had opgevoed,
  als hij als kind
  een vader zou hebben gehad,
  hier ligt Bram,
  die goeie vent.

  Tekst en muziek:
  Mordechai Gebirtig (1877-1942)


  Bram, the hustler

  When young I had no home,
  poverty sent me away,
  when I was not
  thirteen years of age,
  far from home,
  from my mothers eyes,
  I grew up
  in the dirt of the gutter,
  so I became a nice guy.

  I am Abram,
  the clever hustler,
  a great artist,
  I work fast and well,
  the first time,
  I will remember until I die,
  sent to jail for stealing
  a loaf of bread, o, o.
  I don't go to markets,
  like ordinary people,
  I nick only from close-fisted,
  dirty magnates.
  I'm in a good mood,
  when I rob such a magnate,
  I am Abram,
  just a nice guy.

  Far from home
  I had nothing to eat,
  begged bread,
  a poor person gives something,
  but the people
  who have a full belly
  often send me away angrily,
  so one becomes a thief,
  it has come true -
  a thief I am,
  but still a nice guy.

  I am Abram,
  the clever hustler,
  a great artist,
  I work fast and well,
  as a small boy
  into the clink,
  a devil comes out,
  a rare talent, o, o.
  I don't go to markets,
  like ordinary people,
  I pilfer only from greedy,
  dirty magnates.
  I love good people,
  with their hearts
  in the right place,
  I am Abram,
  just a nice guy.

  The game will
  not last much longer,
  ill from beatings
  and stuffy jails,
  still only one wish
  I have -
  after my death,
  on a sad day,
  has on my tombstone
  to be written
  with large golden letters:

  Here lies Abram,
  the clever hustler,
  he would surely
  have become a great man,
  a good man,
  with a heart, with feelings,
  a pure man,
  like God wants it, o, o.
  If the eyes of a mother
  had watched over him,
  if the dark street
  had not raised him,
  if he as a child
  would have had a father,
  here lies Abram,
  that nice guy.


 16. Koem Lejbke tantsn!

  Lejbke, majn liber,
  dos wet kejn goets nisjt gebn:
  doe brengst mit dajn aksjones
  mich foen gedoeld arojs.
  Doe moest zich lernen tantsn,
  ich sjwer baj oendzer lebn.
  Ele nisjt,
  iz hajnt noch mit oendz ojs.
  Megst zich zajn wos doe bist:
  a farbrenter tsienist,
  a boendovjets,
  wemen gejt dos on?
  Ale istn zajt a tsajt,
  oen ojch di agoede-lajt,
  tantsn tango
  oen tsjarleston.

  Koem Lejbke tantsn!
  Sjem zich nit.
  Ich wel dir firn
  sjrit baj sjrit.
  Sjtel zich, majn liber,
  akegniber
  oen hejb tsoezamen mit mir on.
  Nem fest aroem mich,
  Lejbke krojn,
  dos wejs ich zicher
  kenstoe sjojn,
  Itst lomir sjwebn,
  ach, s'ara lebn,
  wen s'tantst
  a porl tsjarleston.

  Lejbke, di mener,
  zej grintlech tsoe derkenen,
  majn bester termometer iz
  wen ich tants mit zej.
  Welche sjojn bawajbte
  oen welche fraj noch zenen,
  dos dergej ich sjojn
  bajm ersjtn drej:
  wer es iz a fajner man,
  wer a loemp,
  a sjarlatan,
  fil ich,
  wen der tants nor hejbt zich on.
  Oen derfar, Lejbke krojn,
  Wil ich dich, oen take sjojn,
  lernen tango oen tsjarleston.


  Kom dansen, Leo!

  Leo, schat van me,
  zo wordt het niks:
  met die koppigheid van jou
  maak je me razend.
  Je moet leren dansen,
  dat zweer ik bij ons leven.
  Anders is het
  vandaag nog uit tussen ons.
  Je mag zijn wat je wil:
  een bezeten zionist,
  een socialist,
  wie kan dat wat schelen?
  Al die lui,
  zelfs de vromen,
  dansen tegenwoordig
  de tango en de charleston.

  Kom dansen, Leo!
  Schaam je niet.
  Ik zal het je leren
  stap voor stap.
  Kom mijn lieverd,
  ga tegenover mij staan
  en begin gelijk met mij.
  Leo schat,
  hou mij stevig vast,
  ik weet zeker
  dat je dat kan.
  Nu gaan we zweven,
  ach, dat is pas leven,
  als een paar
  de charleston danst.

  Leo, de mannen,
  die leer ik goed kennen,
  ik voel ze aan
  door met ze te dansen.
  Wie er al getrouwd is
  en wie nog vrij,
  dat merk ik al
  bij de eerste stap:
  wie een aardige man is,
  wie een lomperik
  of een charlatan,
  ik voel het
  bij het begin van de dans.
  En daarom, Leo liefje,
  wil ik jou, nu meteen,
  de tango en de charleston leren.

  Tekst en muziek:
  Mordechai Gebirtig (1877-1942)


  Come dance, Leo!

  Leo, my darling,
  it won't work this way:
  your stubbornness
  makes me furious.
  You have to learn to dance,
  I swear it on our life.
  Otherwise
  it is over between us today.
  You may be whatever you want:
  an obsessed zionist,
  a socialist,
  who cares?
  All these people,
  and even the orthodox,
  nowadays dance
  the tango and charleston.

  Come dance, Leo!
  Don't be ashamed.
  I will teach you
  step by step.
  Come my darling,
  stand facing me
  and begin together with me.
  Leo darling,
  hold me tight,
  I know for sure
  you can do that.
  Now we will float,
  Ah, that is living,
  when a couple
  dances the charleston.

  Leo, the men
  I got to know them,
  I sense them
  by dancing with them.
  Who is already married
  and who is still single,
  that I will notice
  at the first move:
  who is a nice man,
  who is a boor,
  a charlatan,
  I feel it
  right at the start.
  And that is why, Leo darling,
  I want to teach you right away
  to tango and charleston.


 17. Dortn ojf dem bergele

  Dortn ojf dem bergele
  sjtejt noch a bejmele.
  Dos bejmele iz
  sjojn lang ajngebojgn.
  Dort sjtejt
  noch majn getrajer chosn
  mit zajne ojsgewejnte ojgn.

  Wejn nisjt, krojnesji,
  wejn nisjt, doesjenjoe.
  Ich wel noch tsoe dir
  tsoerik koemen.
  Zolst nisjt hern
  wos lajt redn,
  baj mir host doe chejn gefoenen.

  Majne eltern ton mich betn
  ich zol sjojn on dir fargesn.
  Nisjt ejn waserl
  wet farbajlojfn,
  oendzer libe
  wet kejner nisjt farlesjn.


  Daar op de heuvel

  Daar op de heuvel
  staat nog een boom.
  De boom is
  al lang gebogen.
  Daar staat
  nog mijn trouwe bruidegom
  met zijn roodbetraande ogen.

  Huil niet, mijn schat,
  huil niet, mijn liefste.
  Ik wil toch
  bij jou terugkomen.
  Let niet op
  wat de mensen zeggen,
  voor mij ben jij de ware.

  Mijn ouders vragen mij
  om jou te vergeten.
  Maar hoeveel water
  er ook stroomt,
  onze liefde
  is niet te blussen.


  There on the hill

  There on the hill
  still stands a tree.
  The tree has
  been bent for a long time.
  There he still stands
  my loyal groom
  with his tear-reddened eyes.

  Don't cry, my darling,
  don't cry, my love.
  Yet I will
  come back to you.
  Don't mind
  what people say,
  for me you are the one.

  My parents ask me
  to forget you.
  But however much water
  passes under the bridge
  our love
  will not be quenched.


 18. Iz gekoemen der feter Nosn

  Iz gekoemen der feter Nosn
  oen hot gebracht
  dem sjejnem chosn;
  sjejn, fajn,
  der feter Nosn
  hot gebracht dem sjejnem chosn.

  Iz gekoemen di bobe Krojne
  oen hot gebracht
  mechoetonim fajne;
  sjejn, fajn,
  di bobe Krojne
  hot gebracht mechoetonim fajne.

  Iz gekoemen di moeme Male
  oen hot gebracht
  di sjejne kale;
  sjejn, fajn, di moeme Male
  hot gebracht di sjejne kale.


  Oom Nathan is gekomen

  Oom Nathan is gekomen,
  hij bracht
  de knappe bruidegom;
  goed zo, fijn zo,
  ome Nathan
  bracht de knappe bruidegom mee.

  Oma Krone is gekomen,
  zij bracht
  aardige schoonouders mee;
  goed zo, fijn zo,
  oma Krone
  bracht aardige schoonouders mee.

  Tante Amalia is gekomen,
  zij bracht
  de mooie bruid;
  goed zo, fijn zo, tante Amalia
  bracht de mooie bruid mee.


  Uncle Nathan has come

  Uncle Nathan has come,
  he brought
  the handsome groom;
  very good, very fine,
  uncle Nathan
  brought the handsome groom.

  Grandma Krone has come,
  she brought
  the nice parents in law;
  very good, very fine,
  grandma Krone
  brought the nice parents in law.

  Aunt Amalia has come,
  she brought
  the beautiful bride;
  very good, very fine, aunt Amalia
  brought the beautiful bride.


 19. Der opsjit

  Zajt gezoent, majne libe eltern,
  ich for foen ajch awek,
  in a wajtn weg,
  woe kejn wint wejt nisjt
  oen woe kejn fojgl fligt nisjt
  oen woe kejn hon krejt nisjt.

  Zajt gezoent, majne libe eltern,
  ich for foen ajch awek,
  in a wajtn weg,
  Got zol ajch gebn
  gezoent oen lebn
  oen mir a gliklichn weg.


  Het afscheid

  Blijf gezond, mijn lieve ouders,
  ik ga bij jullie weg,
  op een verre reis,
  waar geen wind waait
  en waar geen vogel vliegt
  en waar geen haan kraait.

  Blijf gezond, mijn lieve ouders,
  ik ga bij jullie weg,
  op een verre reis,
  moge God jullie geven
  gezondheid en leven
  en mij een gelukkige reis.


  The farewell

  Stay healthy, my beloved parents,
  I go away from you,
  on a long journey,
  where no wind blows
  and where no bird flies
  and where no cock crows.

  Stay healthy, my beloved parents
  I go away from you,
  on a long journey,
  may God give you
  health and life
  and me a good journey.


 20. Mazl tow

  Mazl tow oen mazl tow.
  Oj, frejt ajch jidn, frejt!
  Gicher, oen gicher,
  di choepah z'ongegrejt!
  Der feter Jose
  oen di moeme Gitele
  weln gejn a chopke
  oen sjteln dos fisele, oj!

  Fregt nisjt kejn sjale,
  ot gejt di kale,
  frejt ajch jidn
  in a goeter sjo!


  Geluk gewenst

  Geluk gewenst, gefeliciteerd.
  Verheug je, joden, verheug je!
  Kom snel, het huwelijks-
  baldakijn staat klaar!
  Oom Josse
  en tante Gitele
  zullen een chopke dansen,
  voetjes van de vloer!

  Nu geen vragen,
  daar komt de bruid,
  joden verheug je
  in dit mooie uur!


  Congratulations

  Congratulations.
  Rejoice, jews, rejoice!
  Hurry, hurry,
  the marriage canopy is ready!
  Uncle Josse
  and aunt Gitele
  will dance a chopke,
  show us how!

  No more questions,
  there comes the bride,
  Jews rejoice
  in this good hour!


 21. Wiglid

  Sjtejt in feld a bejmele,
  hot es grine tswajgelech.
  Sjtejt derojf a fejgele,
  macht es tsoe di ejgelech.

  Ojf di grine tswajgelech
  wakst a goldn epele.
  Mach tsoe majn kind di ejgelech
  a broche ojf dajn kepele.

  Ojf di grine tswajgelech
  sjlofn zolt ir fejgelech,
  in waserl di fisjelech,
  ojf di grine grezelech
  halt dem otem ajn doe wind.
  Aj-ljoe-ljoe-ljoe sjlof majn kind.


  Wiegelied

  Er staat een boompje in het veld,
  het heeft groene twijgjes.
  Daarop zit een vogeltje,
  het doet zijn oogjes toe.

  Aan de groene twijgjes,
  groeit een gouden appeltje.
  Doe je ogen maar toe mijn kind,
  een zegen op je hoofdje.

  Op de groene twijgjes
  moeten de vogeltjes gaan slapen,
  in het water de visjes,
  boven de groene grassprietjes
  moet de wind zijn adem inhouden,
  Aj-ljoe-ljoe-ljoe slaap mijn kind.


  Lullaby

  There is a little tree in the field,
  it has small green twigs.
  On it sits a little bird,
  it closes its little eyes.

  On the small green twigs,
  grows a little golden apple.
  Close your eyes my child,
  a blessing on your head.

  On the small green twigs,
  the little birds have to sleep,
  in the water the fishes,
  above the green blades of grass
  the wind must hold its breath,
  Ay-liu-liu-liu sleep my child.


 22. Dona, dona

  Ojfn foerl ligt dos kelbl,
  ligt geboendn mit a sjtrik,
  hojch in himl
  flit dos sjwelbl,
  frejt zich,
  drejt zich hin oen krik.

  Lacht der wind in korn,
  lacht oen lacht oen lacht,
  lacht er op a tog a gantsn
  mit a halber nacht.

  Dona, dona, dona ...

  Sjrajt dos kelbl,
  zogt der pojer:
  "Wer zje hejst
  dich zajn a kalb?
  Wolst gekert tsoe zajn a fojgl,
  wolst gekert tsoe zajn a sjwalb.

  Bidne kelber toet men bindn
  oen men sjlept zej
  oen men sjecht,
  wer's hot fligl, flit arojftsoe,
  iz baj kejnem nisjt kejn knecht.

  Dona, dona, dona ...


  Dona, dona

  Op de wagen ligt het kalfje,
  ligt gebonden met een strik,
  hoog in de hemel
  vliegt de zwaluw,
  verheugt zich,
  draait links en rechts.

  De wind lacht in het koren,
  lacht en lacht en lacht,
  hij lacht een hele dag
  en een halve nacht.

  Dona, dona, dona ...

  Het kalfje schreeuwt,
  de boer zegt:
  "Wie heeft je dan opgedragen
  om een kalfje te zijn?
  Je had een vogel kunnen zijn,
  je had een zwaluw kunnen zijn.

  Arme kalfjes bindt men vast
  ze worden meegevoerd
  en geslacht,
  wie vleugels heeft, vliegt weg,
  is niemands knecht.

  Dona, dona, dona ...

  Tekst: Aaron Zeitlin (1889-1973)
  Muziek:
  Sholom Secunda (1894-1974)


  Dona, dona

  On the carriage lies the calf,
  tied with a cord,
  high in heaven
  flies the swallow,
  has fun,
  turns to and fro.

  The wind laughs in the grain,
  laughs and laughs and laughs,
  it laughs a whole day
  and half a night.

  Dona, dona, dona ...

  The calf cries,
  the farmer says:
  "Who told you then
  to be a calf?
  You could have been a bird,
  You could have been a swallow.

  Poor calfs people bind tight,
  they are carried away
  and slaughtered,
  who has wings, flies away,
  is no one's servant.

  Dona, dona, dona ...
Terug naar de home page van Lija Hirsch